Yüksekokulumuzun vizyonu Atatürk ilkeleri ışığında çağdaş, yaratıcı, özgün, yenilikçi, girişimci, bilimsel donanımlara ve niteliklere sahip öğrenciler yetiştirmektir. Üniversitemiz yüksekokulu olarak benimsediğimiz diğer bir önemli vizyon ise uluslararası standartlarda dil eğitimi vermek ve öğrencilerimizin özellikle bilim, teknoloji ve savunma alanlarında edindikleri dil becerilerini aktif olarak kullanmalarına katkıda bulunmaktır.  Bu sayede öğrencilerimizin ufukları gelişecek, öğrencilerimiz uluslararası ilişkiler kurabilecek, alanlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip edecek ve kaliteyi arttıracaklardır.

Misyonumuz ise gelecekte ülkemizde söz sahibi olacak öğrencilerimize dil becerilerini kazandırmak, öğrencilerimizi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde rekabet gücüne sahip bireyler olarak yetiştirmek ve dört dil becerisini de (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) istenen seviyede kullanabilen öğrenciler yetiştirmeyi sağlamaktır.

 

 

google maps embedded map