Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile eğitim programlarını sürekli geliştiren, farklı disiplinlerde yetkin, milli ve manevi değerlerinden güç alan savunma, tarımsal ve bilimsel alanlarda başarılı mezunlar yetiştirilmesini hedefleyen, dinamik yapısı ile yeni nesil bir devlet üniversitesidir.
Mezunlarımıza yönelik; 
• Kariyer gelişimini destekleyici çalışmalar yapılmakta ve istihdam fırsatları hakkında rehberlik edilmekte,
• Çalıştığı kurumlarla iş birliği yapılarak istihdam oranlarını izlenmekte,
• Başarı hikâyeleri paylaşılmakta,
• Kariyer fırsatları hakkında bilgilendirilmekte ve rehberlik edilmekte,
• Eğitim programlarımıza yönelik mezunlarımızdan görüş alınmaktadır.
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi mezunlarımızın, iş dünyası ile sürdürülebilir ilişkiler kurmalarına, yurtiçi ve yurt dışındaki eğitim kurumları ile ortak çalışma fırsatlarını yakalamalarına, üniversitedeki tüm etkinliklerden haberdar olmalarına, akademisyen mezun ilişkisinin devamlılığına, akademik, kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerinde Üniversitemiz olanaklarından faydalanmasının devamlılığına ve mezunlarımızın Üniversitemiz ile sosyal ve kültürel bağlarının geliştirilebilmesine katkı sağlamak üzere mezun portalı sayfası hazırlanmıştır.

google maps embedded map